Loyalitetsprogram – Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken blev sidst opdateret i februar 2021.


Denne privatlivspolitik indeholder information om, hvordan de dataansvarlige (i denne privatlivspolitik kaldet ”dataansvarlig”, ”vi”, ”os” eller ”vores”som defineret nedenfor)indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med leveringen af vores loyalitetsprogram (herunder adgang til din loyalitetskonto i websteds- og indkøbscenter-applikationerne, samlet kaldet "Tjenesterne").

Denne privatlivspolitik omfatter følgende:

1/ Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

2/ Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

3/ Detaljer om behandlingen af dine personoplysninger

4/ Hvordan deler vi dine personoplysninger

5/ Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

6/ Overførervi dine personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

7/ Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

8/ Geolokation

9/ Automatiske afgørelser/profilering 

10/ Overdragelse i tilfælde af ejerskifte

11/ Opdatering af denne privatlivspolitik

 

 

1/ Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

De lokale dataansvarlige: 

-        Rodamco Sverige AB (556201-8654) (moderselskab)

-        Rodamco Handel AB (556782-9311) (ejer af Westfield Mall of Scandinavia)

-        Rodamco Solna Centrum AB (556051-3268) (ejer af Solna Centrum)

-        Rodamco Forum Nacka KB (916403-9720) (ejer af Nacka Forum)

-        Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717) (ejer af Täby Centrum)

Alle med den registrerede adresse Box 7846, 103 98 Stockholm, Sverige og

-        URW Fisketorvet A/S (40081534), Havneholmen 5, 1561, København V, Danmark (ejer af Fisketorvet Copenhagen Mall)

De lokale dataansvarlige behandler dine personoplysninger i den kontekst, der er angivet nedenfor. 

Koncernens dataansvarlige: 

Unibail Management

Forenklet aktieselskab med en kapital på 20.000.000 EUR.                                                                                                              

Med vedtægtsmæssigt hjemsted på 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, Frankrig  

Registreret i handelsregisteret i Paris under nummer 414 878 389

De lokale dataansvarlige og Unibail Management Data Privacy Team (herunder deres DPO) kan kontaktes via e-mail på data.protection@urw.com eller via brev adresseret til 7 Place du Chancelier Adenauer 75116 PARIS. 

Overordnet vil koncernens dataansvarlige behandle dine personoplysninger som led i deres bistand til de lokale dataansvarlige og sikre en overordnet styring på koncernniveau. 

Visse aktiviteter er specifikt tildelt enten de lokale dataansvarlige eller koncernens dataansvarlige, som nærmere beskrevet nedenfor: 

De lokale dataansvarliges rolle:
De lokale dataansvarlige vil behandle dine personoplysninger som led i deres kommunikation med dig, herunder for at kunne informere dig om bestemte tilbud og begivenheder i det respektive indkøbscenter. De lokale dataansvarlige består af dels Rodamco Sverige AB, den nordiske organisations moderselskab, der er strategisk og operationelt ansvarlig for de databehandlingsaktiviteter, der udføres i Norden, og beskæftiger størstedelen af medarbejderne, dels dets datterselskaber. 

Dets datterselskaber (ejere af hvert deres respektive indkøbscenter) behandler personoplysninger, der specifikt er relateret til det respektive indkøbscenter. Sådanne personoplysninger kan omfatte navne og kontaktoplysninger og behandles i forbindelse med indgåelse af en kontrakt med datterselskabet som kontraherende part og til en vis grad i forbindelse med tv-overvågning. 

Rodamco Sverige AB og dets datterselskaber er helejede datterselskaber og en del af Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen. 

Koncernens dataansvarliges rolle:
Koncernens dataansvarlige indgår databehandleraftaler og serviceaftaler med tjenesteudbydere, der sikrer, at det er teknisk muligt at tilmelde sig loyalitetsprogrammet og downloade og bruge indkøbscenter-appen.

Koncernens dataansvarlige vil også håndtere forberedelsen af den kommunikation, der koordineres på koncernniveau, og som udsendes af de lokale dataansvarlige. Desuden vil koncernens dataansvarlige forhandle særlige tilbud med tredjeparter, som vil være tilgængelige for loyalitetsmedlemmer.

Koncernens dataansvarlige behandler dine personoplysninger for at:

Administrere din tilmelding til loyalitetsprogrammet 
Analysere din adfærd i indkøbscenteret som nærmere beskrevet i tabellen nedenfor (3.1) for at kunne sende dig skræddersyede tilbud og information om begivenheder, som du måske er interesseret i.

De lokale dataansvarlige og koncernens dataansvarlige fungerer som fælles dataansvarlige og vil herefter under ét blive omtalt som "Dataansvarlig", "vi", "os" eller "vores".

 

2/ Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig på følgende måde:

– direkte fra dig; og/eller 

– fra din brug af tjenesterne 

           a)    Når du bruger Loyalitetskortet, herunder det virtuelle kort, hvis det scannes under dit besøg, indsamler vi oplysninger om den type tjeneste, som dit loyalitetskort blev brugt til (f.eks. begivenheder, fødselsdagsgave), og dermed din tilstedeværelse i vores indkøbscenter. 

          b)    Når du bruger vores indkøbscenter-app eller hjemmeside, som godkendt bruger, indsamler vi oplysninger om hyppigheden af dine besøg, dine ruter i indkøbscenteret, forudsat at vi har indhentet din forudgående skriftlige tilladelse til at indsamle disse oplysninger (kun for indkøbscenter-appen – se afsnit 8 Geolokation). 

           c)    Når du besøger vores hjemmeside og accepterer brugen af cookies, indsamler vi de cookies, du har accepteret. Du kan finde alle oplysninger om brug af cookies i de tilgængelige betingelser for brug af cookies ved at klikke på følgende link: https://www.fisketorvet.dk/termsofuse.

Oplysninger om de forskellige indsamlingsmetoder findes i afsnittet "Personoplysninger, vi behandler" i tabellen i afsnit 3 nedenfor.


3/ Detaljer om behandlingen af dine personoplysninger

3.1 – I nedenstående tabel finder du oplysninger om:

-        Hvorfor vi behandler dine personoplysninger (Specifikt formål) 

-        Hvilke personoplysninger, vi behandler (Personoplysninger, vi behandler) 

-        På hvilket retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger (Retsgrundlag) 

-        Hvor længe vi gemmer dine personoplysninger (Opbevaringsperiode)

-        Hvilke rettigheder du kan udøve i forhold til vores behandling af dine personoplysninger (Rettigheder)

Specifikt formål

Personoplysninger, vi behandler

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Rettigheder

De enkelte rettigheder afhænger af retsgrundlaget og kan være begrænsede. 

Administration af din tilmelding til loyalitetsprogrammet  

Indsamlet hos dig: 

Obligatorisk: Titel, navn, efternavn, e-mailadresse, fødselsdato. 

Valgfrit: telefonnummer, nummerplade, oplysninger om, at den registrerede arbejder i indkøbscenteret.

Indsamlet hos tredjepart

Ingen. 

 

Gennemførelse af en kontrakt (Vilkår for anvendelse af loyalitetsprogrammet), jf. GDPR art. 6(1)(b).

år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Administration af deltagelse i begivenheder arrangeret af indkøbscenteret

Bemærk, at vi kan sende dig kommunikation, så du kan deltage i begivenheden (eksempelvis hvis begivenheden kræver, at du har et bevis for registrering for at kunne deltage)  

Indsamlet hos dig:

E-mailadresse, navn, efternavn, telefonnummer. 

Indsamlet hos tredjepart

Ingen.

Den dataansvarliges legitime interesse i at give medlemmerne af loyalitetsprogrammet mulighed for at deltage i begivenheder, der arrangeres for dem, og som sikrer sikkerheden af en sådan begivenhed, jf. GDPR art. 6(1)(f).  Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

6 måneder, regnet fra begivenhedens afslutning. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Indsigelse mod behandlingen.

Gøre adgangen til indkøbscenteret nemmere (parkering)

Indsamlet hos dig:

Ingen.

Indsamlet hos tredjepart

Nummerplade.

Gennemførelse af en kontrakt (Vilkår for anvendelse – loyalitetsprogram), jf. GDPR art. 6(1)(b).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Samling af loyalitetspoint (gælder kun for Westfield Mall of Scandinavia og Täby Centrum)

Se mere under afsnit 3.2.

Indsamlet hos dig:

Ingen.

Indsamlet hos tredjemand:

Beløb, dato og butik for køb ved brug af  Transaction Connect.

Gennemførelse af en kontrakt (Vilkår for anvendelse – loyalitetsprogram), jf. GDPR art. 6(1)(b).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne.

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Administration af loyalitetsprogrammets tilbud og fordele

Fri adgang til tjenester (under de betingelser, der er beskrevet i Vilkår for anvendelse af loyalitetsprogrammet):

parkering

lån af genstande (klapvogne, paraply)

fødselsdagsgave  

Indsamlet hos dig:

Loyalitetskortnummer, stregkode, navn, efternavn, fødselsdato 

Indsamlet hos tredjepart

Ingen.

Gennemførelse af en kontrakt (Vilkår for anvendelse – loyalitetsprogram), jf. GDPR art. 6(1)(b).

Ingen opbevaring til brug af tilbud og fordele.

Hvis loyalitetskortet scannes, beholder vi oplysninger om din besøgsdato og den anvendte type tjenester/tilbud. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Deltagelse i konkurrencer for loyalitetsmedlemmer 

Indsamlet hos dig:

Loyalitetskortnummer, navn, efternavn, fødselsdato, personoplysninger, der kan være indeholdt i selve konkurrencen (svar på spørgsmål) 

Indsamlet hos tredjepart

Ingen. 

Gennemførelse af en kontrakt (konkurrenceregler), jf. GDPR art. 6(1)(b).

1 måned, regnet fra levering af præmierne til vinderen/vinderne. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning.

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Tildeling af bonus til loyalitetsmedlemmer, der har aktiveret samling af loyalitetspoint (gælder kun for Westfield Mall of Scandinavia og Täby Centrum)

(eksempel: en præmie, der tildeles et medlem tilfældigt udvalgt blandt de personer, der har brugt mindst euro i løbet af et givet tidsrum – der vil blive kommunikeret specifikt til medlemmer inden for området)

Indsamlet hos dig:

Ingen.

Indsamlet hos tredjepart:

Beløb, dato og butik for køb indsamlet ved brug af Transaction Connect.

Den dataansvarliges legitime interesse i at administrere programmet for at øge databasen og det beløb, der er brugt i indkøbscenteret, og medlemmernes legitime interesse i at vinde præmier, jf. GDPR art. 6(1)(f).  Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

Ingen specifik dataopbevaring, da oplysningerne opbevares inden for rammerne af indsamling af loyalitetspoint – se nedenfor.

Indsigt. 

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Indsigelse mod behandlingen.

Administration af kommunikationen til informationsformål i relation til loyalitetsprogrammet  

(eksempel: oplysninger om en begivenhed, der kun er tilgængelig for loyalitetsmedlemmerne). 

Indsamlet hos dig:  

Loyalitetskortnummer, titel, navn, efternavn, e-mailadresse, samt evt. telefonnummer (valgfrit).

Indsamlet hos tredjepart

Ingen.

Gennemførelse af en kontrakt (Vilkår for anvendelse – loyalitetsprogram), jf. GDPR art. 6(1)(b).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning.

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Administration af kommerciel kommunikation

Via e-mail og/eller sms, hvis du har givet os dit mobiltelefonnummer. 

Indsamlet hos dig:

e-mailadresse

telefonnummer (valgfrit).

Indsamlet hos tredjepart

Ingen.

Samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne, eller indtil samtykket tilbagetrækkes, alt efter hvad der sker først. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning.

Begrænsning af behandlingen. 

Indsigelse mod behandlingen.

Dataportabilitet.

Tilbagetrækning af samtykke.

Analyse af dine oplysninger/brug af tjenesterne:

 
Til brug for at kunne sende dig personlige tilbud; og 

       til at kunne forbedre vores forståelse af dine forventninger og behov og udvikle nye funktioner og tjenester. 

Bemærk, at vi kombinerer de personoplysninger, der er anført i den relevante kolonne.

Indsamlet hos dig:

Alle oplysninger, der kan leveres af dig.

Indsamlet hos tredjepart

Adfærd på hjemmesiden (cookies).

Deltagelse i begivenheder arrangeret af indkøbscenteret.

Din brug af Wi-Fi: Dato for besøg i indkøbscenteret.

  

Dit brug af indsamlede loyalitetspoint. 

Når dit loyalitetskort scannes til brug for en tjeneste eller deltagelse i et arrangement i indkøbscenteret. 

Den dataansvarliges legitime interesse i bedre at kunne forstå kunden og for derved at kunne levere relevante tjenester og/eller tilbud, samt loyalitetsmedlemmernes legitime interesse i at modtage personlige tilbud og tjenester, jf. GDPR art. 6(1) f.  Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

Bemærk, at:

 – Cookies kun indsamles på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).

– Oplysninger om din brug af Wi-Fi kun indsamles på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).

Analysen af de her beskrevne oplysninger foretages dog på grundlag af legitime interesser, jf. GDPR art. 6(1)(f).Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne.  

Indsigt. 

Berigtigelse.

Sletning.

Begrænsning af behandlingen.

Indsigelse mod behandlingen.

Dataportabilitet.

Ret til at trække dit samtykke tilbage.

Geolokation (kun i indkøbscenteret – via indkøbscenter-appen) 

Indsamlet hos dig:

Ingen.

Indsamlet hos tredjepart:

Lokationsdata i indkøbscenteret, indsamlet ved brug af tjenesten. 

Samtykke (givet via indkøbscenter-appen), jf. GDPR art. 6(1)(a).

Vi vil ikke gemme din geolokation.

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Dataportabilitet.

Ret til at trække dit samtykke tilbage.

Svar på loyalitetsmedlemmernes anmodninger vedrørende behandling af deres personoplysninger 

Indsamlet hos dig

Navn, efternavn, e-mailadresse, loyalitetsmedlemsnummer eller kopi af id-kort, hvis relevant. 

Indsamlet hos tredjepart:

Ingen.

Behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige kan overholde en retlig forpligtelse, herunder GDPR kapitel III, jf. GDPR art. 6(1)(c).  

Behandling af CPR-nr. er nødvendig for at den dataansvarlige kan overholde en retlig forpligtelse, herunder GDPR kapitel III, jf. databeskyttelseslovens § 11(2)(4), jf. § 7(1).   

5 år.

Hvis du bliver anmodet om dit id-kort, slettes det lige efter kontrol af din identitet. 

Indsigt.

Berigtigelse.

Begrænsning af behandlingen. 

Sletning.

Få feedback fra dig om vores tjenester 

Indsamlet hos dig:

Svar på spørgeskemaer vedrørende din mening om de tjenester, vi leverer. 

Indsamlet hos tredjepart:

Ingen.

Den dataansvarliges legitime interesse i bedre at forstå kunden og forbedre tjenesterne og levere relevante tjenester og/eller tilbud, jf. GDPR art. 6(1)(f). Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

3 år, regnet fra sidste digitale kontakt eller brug af tjenesterne.

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning. 

Begrænsning af behandlingen. 

Indsigelse mod behandlingen.

Fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retlige krav 

(f.eks. når et retshåndhævende organ eller et regulerende organ undersøger en forbrydelse eller hændelse).

Alle relevante personoplysninger i forbindelse med kravet eller retstvisten.

Den dataansvarliges legitime interesse i at kunne  fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. GDPR art. 6(1) fBemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. GDPR art. 21(4).

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger, sker behandling for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 9(2)(f).

Hvis vi behandler oplysninger om lovovertrædelser eller mistanke herom, sker behandling alene til varetagelse af en i at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. GDPR art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8(3) og (4).

Den lovlige tidsfrist afhængigt af typen af krav/retstvister.  

Indsigt.

Berigtigelse.

Sletning .

Begrænsning af behandlingen. 

Indsigelse mod behandlingen.

 

   

4/ Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med:

vores databehandlere, som angivet i bilag 1. Listen over vores nuværende databehandlere er anført i bilag 1 nedenfor. Listen opdateres regelmæssigt og omfatter firmanavn, firmaadresse, der er specifikt for formålet med tjenesteudbyderens behandling;

kompetente myndigheder eller retlige instanser for at besvare juridiske eller andre lovgivningsmæssige forespørgsler, retskendelser, stævninger eller lignende, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning; 

Erhverver som led i et salg, eller på anden måde overdragelse af alle eller dele af vores aktiver til et andet selskab;

vores forsikringsselskaber, advokater, andre rådgivere og domstole, når vi skal have fastlagt, gøre gældende eller forsvare et retskrav eller lignende.

 

5/ Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi tager sikkerheden af personoplysninger, vi behandler, meget alvorligt, og vi er engageret i, at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret alle de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og har valgt vores leverandører i overensstemmelse hermed.

Vi har indgået specifikke databehandleraftaler med hver enkelt databehandler, der er anført i bilag 1, og har kontrolleret deres generelle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Databehandlerne er instrueret i alene at behandle personoplysninger på vegne af os, som angivet i denne privatlivspolitik og i henhold til vores dokumenterede instruks.

Vi kan dog ikke kontrollere alle risici i forbindelse med brugen af internettet, og datasikkerheden afhænger endvidere af god brug af disse teknologier. Derfor opfordrer vi vores kunder til at være opmærksomme på potentielle iboende risici ved brug af internettjenester.

 

6/ Hvornår overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Vi bruger tredjepartstjenesteudbydere, der hjælper os med at levere tjenesterne til dig og som behandler dine personoplysninger på vores vegne. Sådanne tredjepartstjenesteudbydere vil altid være underlagt sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Bemærk, at nogle tredjepartstjenesteudbydere er placeret uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), herunder lande, der ikke yder tilstrækkelig databeskyttelse. I tilfælde af en sådan overførsel uden for EØS benytter vi EU-Kommissionens standardkontrakter som overførselsgrundlag, for at sikre, at dine personoplysninger har et passende beskyttelsesniveau, når de behandles uden for EØS. Endvidere kan vi gøre brug af bindende virksomhedsregler. 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om dette, kan du kontakte os via e-mail på den adresse, der er nævnt under afsnit 7.5, nedenfor.

Oplysninger om modelklausulerne kan findes her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Oplysninger om de bindende virksomhedsregler kan findes her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en.

 

7/ Dine rettigheder i forhold til dine personlige data

7.1 Du har i medfør af gældende databeskyttelsesret og som beskrevet i tabellen under afsnit 3.1 ovenfor (kolonnen "Rettigheder") ret til:

  • at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om digvi giver dig detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, samt en kopi heraf, medmindre det vil krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder;
  • at få berigtiget dine personoplysningerhvis de personoplysninger, vi behandler, er forkerte;
  • at få slettet dine personoplysningerhvis du ønsker, at vi skal slette nogle eller alle dine personoplysninger;
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysningerhvorefter vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav.
  • at få behandlingen af dine personoplysninger begrænsethvis du bestrider rigtigheden af eller har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis du modsætter dig sletning af personoplysninger, der behandles ulovligt, eller hvor vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger ud over fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav. Hvis det er er relevant, vil vi alene behandle dem med henblik på at fastlæggelse, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvis det er nødvendigt, for at kunne beskytte en anden fysisk eller juridisk person, eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.
  • at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Bemærk, at de tilgængelige rettigheder afhænger af retsgrundlaget for behandlingen. Se hvilke rettigheder, du kan udøve i tabellen under afsnit 3.1 ovenfor (kolonnen "Rettigheder") ud fra hver behandlingsaktivitet.

7.2 Tilbagetrækning af dit samtykke Når retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, som beskrevet i tabellen i under afsnit 3.1 ovenfor (kolonnen "Retsgrundlag"), kan du til enhver tid trække dine afgivne samtykker tilbage uden nogen grund. 

Hvis du gør det, vil vi stoppe yderligere behandling baseret på dette samtykke. Bemærk, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der allerede er foretaget.

Sådan tilbagetrækker du dit samtykke om at modtage markedsføring/kommunikation

-        send en e-mail som beskrevet i afsnit 7.5 ”Udøvelse af dine rettigheder” nedenfor, eller

-        skift indstillingen på din loyalitetskonto, eller

-        klik på linket til afmelding i al vores kommunikation 

7.3 Afmelding af kommunikation til informationsformål i relation til loyalitetsprogrammet

Som en del af loyalitetsprogrammet sender vi dig kommunikation (som alene vedrører loyalitetsprogrammet, og som ikke vil indeholde markedsføring) og som er nødvendigt for, at vi kan opfylde en kontrakt, der er indgået mellem os (vilkårene for anvendelse af loyalitetsprogrammet).

Hvis du ikke ønsker at modtage denne form for kommunikation, kan du bede os om at stoppe med at sende den ved at:

-        sende en e-mail som beskrevet i afsnit 7.5 ”Udøvelse af dine rettigheder” nedenfor, eller

-        ændre indstillingen på din loyalitetskonto, eller

-        klikke på linket til afmelding i al vores kommunikation.

7.4 Sletning af din loyalitetskonto 

Hvis du vil slette din loyalitetskonto, kan du enten: 

-        slette den i indstillingen for din loyalitetskonto, eller

-        sende en e-mail som beskrevet i afsnit 7.5 ”Udøvelse af dine rettigheder” nedenfor.

7.5 Udøvelse af dine rettigheder 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder og/eller hvis du har nogen spørgsmål, skal du kontakte os på følgende adresse: dp.nordics@urw.com.

For at sikre en effektiv udøvelse af dine rettigheder, vil din anmodning og spørgsmål til ovennævnte adresse tilgå begge dataansvarlige (lokale dataansvarlige og koncernens dataansvarlige). 

For at undgå at krænke tredjeparts rettigheder forbeholder vi os ret til, i tilfælde af begrundet tvivl, at foretage forudgående verifikation af din identitet ved at bede dig om at oplyse: 

-        dit loyalitetsmedlemsnummer, eller hvis du ikke har det, 

-        et id-dokument 

Vi svarer inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning, men vi forbeholder os ret til at forlænge denne periode med 2 måneder, når det er nødvendigt på grund af kompleksiteten af din anmodning. Vi vil under alle omstændigheder informere dig inden for 1 måned efter, at vi har modtaget din anmodning, hvis vi beslutter at forlænge svarperioden.

Du kan også efter behov henvende dig i velkomstskranken i dit indkøbscenter og søge svar på dit spørgsmål.

7.6   Klager

Du har ret til at klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed over den måde, vi behandler dine personoplysninger.

Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se, +46 08-657 61 00).

Danmark: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk og telefon: 33 19 32 00.8/ Geolokation

 

8.1 Generelt princip

Vi indsamler oplysninger om din lokation i vores indkøbscenter, hvis vi modtager dit forudgående udtrykkelige samtykke, som du kan give i indkøbscenter-appen med det formål at måle hyppigheden af dine besøg og dine ruter i vores indkøbscenter og/eller at levere lokationsrelaterede tjenester.

Geolokation vil kun finde sted, hvis du har aktiveret den ekstra tjeneste/specifikke funktion i indstillingerne i din downloadede indkøbscenter-app på din mobile enhed. Du kan når som helst deaktivere disse ekstra tjenester i indstillingerne en ad gangen. 

Bemærk, at når du har givet dit samtykke, vil det straks træde i kraft for yderligere forbindelser til vores indkøbscenter-app og for yderligere besøg i vores indkøbscenter inden for 12 måneder fra første forbindelse, medmindre du trækker dit samtykke tilbage.

 

8.2 Sådan administrerer du dine geolokationsindstillinger på din mobile enhed

For at dele din geolokation i indkøbscenteret skal du aktivere Bluetooth-funktionen på din mobile enhed.

 

Hvis du kun vil kigge på kortet, er aktivering af Bluetooth-funktionen ikke nødvendig.

Bemærk, at vi ikke vil lokalisere din placering uden for vores indkøbscenter. Lokationsfunktionen udføres af Bluetooth-beacons, som kun er installeret i indkøbscenterets fællesområder.

Du kan når som helst deaktivere geolokation i din mobile enhed via mobilindstillingerne.9/ Automatiseret beslutningstagning/profilering

 

Der er i øjeblikket ingen automatiseret beslutningstagning eller profilering, som vil have retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirke dig. Vi vil dog sende dig specifikke tilbud baseret på dine personoplysninger og analyserer din brugeradfærd.

Da vi ikke ønsker at genere dig med oplysninger og kampagner, der muligvis ikke er relevante for dig, vurderer vi din købsprofil, dvs. oplysninger om dine tidligere køb og præferencer, som vi indsamler via din brug af vores tjenester, som beskrevet i tabellen i afsnit 3.1, så vi kun sender dig oplysninger og kampagner, som vi mener er interessante eller relevante for dig.

 

10/ Overdragelse i tilfælde af ejerskifte

Hvis Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen, dets administrationsselskab eller ejer, hvor du er registreret som medlem af loyalitetsprogrammet, bliver genstand for en fusion, et opkøb, en opløsning eller der sker et salg af hele eller en del af indkøbscenteret, forbeholder vi os ret til at overføre dine personoplysninger til den nye ejer. Hvis en sådan ændring kræver meddelelse eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive underrettet eller givet mulighed for at give dit samtykke.

 11/ Opdatering af denne privatlivspolitik

 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver opdatering af denne privatlivspolitik træder i kraft efter offentliggørelse på denne hjemmeside. Hvis en opdatering kræver meddelelse eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive underrettet eller givet mulighed for at give dit samtykke. 

 

12/ Parkeringssystem

 

Parkeringssystemet

Vores parkeringssystem gør det enkelt at parkere på Fisketorvet. Køretøjets nummerplade aflæses, når du kører ind og ud af vores parkeringsanlæg (P-hus eller P-tag) og det registreres, hvor længe du har parkeret. Det er ikke nødvendigt at foretage dig noget ved ankomst – du skal blot huske nummerpladen, som du skal bruge efter endt besøg, til betaling for parkering.  Bemærk, hvis din parkering ikke overstiger tidsperioden for gratis parkering, behøver du ikke foretage dig noget, og kan blot køre ud.

Når du parkerer i Vores parkeringsanlæg (P-hus eller P-tag) indsamler og behandler Vi Oplysning om køretøjets nummerplade samt tidspunktet for ind- og udkørsel. Ved manglende betaling indsamler og behandler vi oplysninger om navn og adresse på køretøjets registrerede bruger.

Det juridiske grundlag for Vores behandling er afvegningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), hvor vi forfølger en legitim interesse i at kunne tilbyde en parkeringsservice, som er nem for vores besøgende og minimerer antallet af uforudsete udgifter.

Endvidere kan vi såfremt, der ikke foretages betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne behandle oplysningerne som er nødvendig for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f).

De personoplysninger der behandles ved brug af Vores parkeringssystem opbevares indtil køretøjet forlader parkeringsanlægget (P-hus eller P-tag), hvorefter personoplysningerne slettes, medmindre der ikke er foretaget betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne. I så fald bliver oplysningerne opbevaret til brug for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og slettes 90 dage efter sagen er afsluttet.


Videoovervågning

På Fisketorvet foretager vi videoovervågning til brug for kriminalitetsforebyggelse. I den forbindelse behandler Fisketorvet almindelige personoplysninger om vores besøgende, samt i visse tilfælde følsomme personoplysninger, samt oplysninger om lovovertrædelser.

Vores behandling af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. De steder, vi videoovervåger, oplyser vi herom. Endvidere er vores behandling nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Videooptagelser til brug for kriminalitetsforebyggelse lagres sikkert og gennemgås og afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, f.eks. en hændelse, og alene for udvalgte personer. Videooptagelser slettes efter 30 dage, medmindre der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.Herudover bruger vi overvågningen til brug for statistik, og Fisketorvet behandler i den forbindelse almindelige personoplysninger om vores besøgende.

Behandlingen er behandlingen nødvendig for, at vi kan varetage en berettiget interesse i bedre at forstå de besøgendes adfærd, at forbedre oplevelsen, når man besøger Fisketorvet samt at kunne tilbyde butikkerne de bedste detail- og restaurantsteder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Videooptagelserne til brug for statisk anonymiseres indenfor 10 minutter.

 

Bilag 1 – liste over tjenesteudbydere