ÅBENT I UDVALGTE BUTIKKER
ÅBENT I UDVALGTE BUTIKKER

Supermarkeder, specialbutikker, pakkeafhentning samt take-away.

LÆS MERE

Opdateret den 18. september 2020

PRIVATLIVSPOLITIK

1. Generelt

URW Fisketorvet A/S, CVR-nr. 40081534, Havneholmen 5, 1561 København V., som dataansvarlig på lokalt niveau (“Lokal Dataansvarlig“) og Unibail Management S.A.S., 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrig, registreret i Paris’ Handels- og Selskabsregister under registreringsnummeret 414878389, sammen som dataansvarlige på gruppeniveau (”Gruppe Dataansvarlige”) fælles dataansvarlige (”Dataansvarlige”), (”Vi” / ”Os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af loyalitetsprogram og mobilapplikationer (fælles ”Tjenester”), som kan tilgås gennem forskellige medier og gjort tilgængelig af Os, navnlig via mobile enheder, hjemmesider eller i papirform. Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der relaterer sig til et identificeret eller identificerbart individ.

Den Lokale Dataansvarlige indsamler dine personoplysninger, som kunde/besøgende i shoppingcentre, hjemmeside eller applikationer. Den Lokale Dataansvarlige vil behandle ved at informere dig om bestemte tilbud og arrangementer i de pågældende centre. Den Gruppe Dataansvarlige har indgået flere databehandleraftaler og serviceaftaler med tjenesteudbydere med henblik på at gøre det muligt for dig, at tilmelde dig loyalitetkortsprogrammet og downloade og bruge App’en. Herudover vil den Gruppe Dataansvarlige forhandle specielle tilbud med tredjeparter, som vil blive gjort tilgængelige for loyalitetskortsmedlemmer. De Dataansvarlige vil i fællesskab analysere din kundeadfærd for at tilbyde dig tilpassede tilbud og arrangementet, som du måtte være interesseret i.

Vi kan kun tilbyde tjenesterne i loyalitetskortsprogrammet og kommercielle informationer, hvis du tilmelder dig ved at udfylde papirblanketten i Kundeservice eller ved registrere dig på Centrets hjemmeside. 

Vi tilbyder dig følgende særskilte og generelle tjenester:

(i)  Loyalitetskortsprogrammet (“Loyalitetskortsprogrammet”)
Dette er vores kundefastholdelsesprogram, som tilbydes særskilt for hvert Shoppingcenter. Målet er at give dig tilpassede og personlige tilbud og informationer.

(ii)  Shoppingcenter App (“App”)

I vores App vil du først og fremmest kunne finde generelle oplysninger om Shoppingcentret (f.eks. oversigtskort, butikker, åbningstider). Herudover har du mulighed for at bruge for tillægstjenester (f.eks. Smart Park).

(iii)  Kommercielle informationer via e-mail eller andre kanaler såsom push-meddelelser og notifikationer (“Kommerciel Information”).
Som beskrevet ovenfor har den Lokal Dataansvarlige og/eller den Gruppe Dataansvarlige forhandlet med tredjeparter om levering af specielle tilbud for dens kunder. Disse tredjeparter vil ikke få adgang til dine personoplysninger, medmindre at andet er angivet under afsnit 5 i nærværende Privatlivspolitik. På baggrund af Vores analyse af kundeadfærd vil vi tilbyde dig disse specifikke tilbud fra tredjeparter, såfremt Vi forinden har fået dit samtykke (opt-in i brugergrænsefladen).

(iv) Parkeringssystem
Vores parkeringssystem gør det enkelt at parkere på Fisketorvet. Køretøjets nummerplade aflæses, når du kører ind og ud af vores parkeringsanlæg (P-hus eller P-tag) og det registreres, hvor længe du har parkeret. Det er ikke nødvendigt at foretage dig noget ved ankomst – du skal blot huske nummerpladen, som du skal bruge efter endt besøg, til betaling for parkering. 

Bemærk, hvis din parkering ikke overstiger tidsperioden for gratis parkering, behøver du ikke foretage dig noget, og kan blot køre ud. 

 

Formålet med denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitikken”) er at oplyse dig om:

(i) Hvordan Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som du indsender til Os eller som vil blive indsamlet ved du får adgang til eller gør brug af Vores Tjenester og inden for rammerne af disse Tjenester, og

(ii) Dine rettigheder, hvordan du kan udøve disse og hvad Vi har gjort for at sikre, at du kan udøve dine rettigheder.

Vi opfordrer dig til at læse nærværende Privatlivspolitik grundigt igennem. Ved at gøre brug af Tjenesterne og ved at indsende dine personoplysninger til Os, erklærer du dig indforstået med at være blevet informeret om Vores brug af dine personoplysninger, som det fremgår af nærværende Privatlivspolitik. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger anvendes i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, bedes du undlade at indsende dine personoplysninger til Os. Bemærk venligst, at du i sådanne tilfælde måske ikke vil have adgang til og/eller kunne gøre bruge af alle Tjenestens funktioner (såsom tilpassede rabatter, valgmuligheder og præferencer).

Tjenesterne henvender sig til brugere, som er 16 år eller derover.


2. Dataansvarlig

Den Lokal Dataansvarlige ved behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Loyalitetskortsprogrammet or/eller App:


URW Fisketorvet A/S, Havneholmen 5, 1561 København V

Havneholmen 5
DK-1561 Kobenhavn V

Telephone: + 33 36 64 00
E-mail DP.nordics@urw.com
Hjemmesiden Fisketorvet


Den Gruppe Dataansvarlige ved behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Loyalitetskortsprogrammet or/eller App:

Unibail Management S.A.S.
7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, France
E-mail data.protection@urw.com


3. Formål med behandling


3.1
Hvordan Vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger på en række forskellige måder:


3.1.1 Registreringsoplysninger som du videregiver til Os.
Nogle af vores Tjenester kræver, at du opretter en konto. Det gælder særligt vores loyalitetsprogram og visse funktioner, som er tilgængelige via vores App. Hvis du vælger at oprette en konto ved at udfylde registreringsblanketten, bliver du bedt om at videregive kontaktoplysninger og andre personoplysninger (din titel, fornavn, efternavn, fødselsdato, postnummer, e-mail-adresse, mobilnummer og andre oplysninger, som er nødvendige for vores levering af Tjenesterne). 

3.1.2 Registreringsoplysninger som du giver tredjeparter lov til at dele med Os. Nogle af vores Tjenester kræver, at du opretter en konto hos tredjeparter, navnlig vores markedsføringsaktiviteter. Hvis du vælger at oprette en konto hos tredjeparter inden for rammerne af vores Tjenester, kan denne tredjepart videresende Os dine personoplysninger, som du har indsendt i forbindelse med registreringen (herunder fornavn, efternavn og e-mail adresse). I sådanne tilfælde kan de pågældende tredjeparters supplerende privatlivspolitik ligeledes finde anvendelse for behandling af dine personoplysninger.  

3.1.3 Registreringsoplysninger som du giver sociale medier lov til at dele med Os. Hvis du vælger at oprette en konto hos Os via din konto på sociale medier (f.eks. Facebook eller Google+), vil det pågældende sociale medie, efter at have fået dit samtykke dertil, videregive dine personoplysninger til Os (herunder fornavn, efternavn, brugernavn, profilbillede, e-mail-adresse, køn, fødselsdato, uddannelse, skole, stilling), oplysninger om din bopælsadresse (land, by, adresse, postnummer, telefonnummer), dine "likes" (f.eks. sider, yndlingsfilm, yndlingsmusik, yndlings-fjernsynsprogrammer), dine opslag, din venneliste og anden information, som måtte være offentlig tilgængelig.


3.1.4 Personoplysninger som Vi indsamler i kraft af din brug af vores Tjenester.

a) Når du benytter loyalitetskortet, indsamler og behandler Vi:

• oplysninger om din indkøbsprofil, 

• hyppigheden af dine besøg og deres varighed, 

• oplysninger om dine købs- og besøgsadfærd (navnlig tracking), og 

• hvis du er registreret på loyalitetskortsprogrammet via din konto på et socialt medie, indsamler og behandler Vi oplysninger med relation til dine interaktioner med loyalitetstjenesten på det pågældende sociale medie.

b) Når du benytter vores Tjenester på App'en eller hjemmesiden som verificeret bruger, indsamler og behandler Vi:

• De i (afsnit 4.1.4 a) angivne oplysninger,

• personoplysninger som du aktivt tilføjer til din profil (f.eks. brugernavn eller kaldenavn, profilbillede og adgangskode),

• personoplysninger i det indhold, som du lægger op, uploader, bidrager med eller på anden vis gør tilgængelig på eller via Tjenesterne, såsom din tidslinje, fotoportefølje, ønskeliste, kontaktliste,

• hvis du er logget på Tjenesten ved brug af et socialt medie, indsamler og behandler Vi oplysninger med relation til dine interaktioner med loyalitetstjenesten på det pågældende sociale medie.

• oplysninger om hyppigheden af dine besøg, dine bevægelsesmønstre og placering i shoppingcentret, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil. Du kan finde flere oplysninger om denne form for anvendelse i afsnit ”4.2.2. a” nedenfor.

• Tekniske data. 


c) Når du parkerer i Vores parkeringsanlæg (P-hus eller P-tag) indsamler og behandler Vi:

• Oplysning om køretøjets nummerplade samt tidspunktet for ind- og udkørsel. Ved manglende betaling indsamler og behandler vi oplysninger om navn og adresse på køretøjets registrerede bruger. 
Det juridiske grundlag for Vores behandling er afvegningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), hvor vi forfølger en legitim interesse i at kunne tilbyde en parkeringsservice, som er nem for vores besøgende og minimerer antallet af uforudsete udgifter. 
Endvidere kan vi såfremt, der ikke foretages betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne behandle oplysningerne som er nødvendig for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f). 


3.1.5 Når du bruger hjemmesiden, kan der være cookies, der behandler dine personoplysninger.

For flere informationer om cookies klik her


3.1.6 På Fisketorvet foretager vi videoovervågning til brug for kriminalitetsforebyggelse.
I den forbindelse behandler Fisketorvet almindelige personoplysninger om vores besøgende, samt i visse tilfælde følsomme personoplysninger, samt oplysninger om lovovertrædelser.

I den forbindelse behandler Fisketorvet almindelige personoplysninger om vores besøgende, samt i visse tilfælde følsomme personoplysninger, samt oplysninger om lovovertrædelser.

Vores behandling af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. De steder, vi videoovervåger, oplyser vi herom. Endvidere er vores behandling nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Herudover bruger vi overvågningen til brug for statistik, og Fisketorvet behandler i den forbindelse almindelige personoplysninger om vores besøgende.
 
Behandlingen er behandlingen nødvendig for, at vi kan varetage en berettiget interesse i bedre at forstå de besøgendes adfærd, at forbedre oplevelsen, når man besøger Fisketorvet samt at kunne tilbyde butikkerne de bedste detail- og restaurantsteder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

 

3.2 Hvordan Vi anvender dine personoplysninger


3.2.1 Generel anvendelse

Vi bruger dine personoplysninger til at: 

• administrere og levere Tjenesterne til dig, 

• administrere din registrering,

• analysere din brug af Tjenesterne og, forudsat Vi har fået dit samtykke dertil, kombinere dine personoplysninger, som Vi har indsamlet fra brugen af vores forskellige Tjenester (fx loyalitetskortet, vores App, vores hjemmesider, vores konti på sociale medier og markedsføringsaktiviteter) til at øge vores kendskab til dine forventninger og behov samt udvikle nye funktioner og Tjenester,
levere skræddersyet information og markedsføringsmateriale til dig. Vi ønkser ikke at forstyrre dig med informationer og markedsføringsmateriale, som ikke er relevante for dig. Vi vurderer derfor din købsprofil, dvs. Informationer om dine tidligere køb, præferencer og behov, som Vi indsamler gennem vores Tjenester, for at kunne udelukkende sende dig informationer og markedsføringsmateriale, som Vi vurderer, er interessante eller relevante for dig. Vi vil kun gøre brug af Deres personlige data, med det formål at sende Dem (i) information og tilbud relaterede til loyalitetkorts programmet, og/eller kommerciel information, medmindre De har besluttet at fravælge (se afsnit 6 nedenfor).

• at fremsende reklamemateriale relateret til loyalitetsprogrammet, medmindre at du har frabedt dig dette, 

• måle, teste og overvåge de målbare parametre og effektiviteten af vores Tjenester,

• for brug af Vores Tjenester vis en App skal du downloade Shoppingcenter App’en på din mobile enhed. Hvis du har downloadet Shoppingcenter App’en, kan du vælge om du vil have adgang til yderligere tjenester (for yderligere oplysninger se ”Konkret anvendelse” under afsnit 3.2.2.) såsom ”Smart Park” og/eller hvis du vælger at tilmelde dig loyalitetskortprogrammet. Disse tjenester vil ikke automatisk blive aktiveret. 

• sikre den tekniske drift af Vores Tjenester og beskytte dine personoplysninger mod tyveri, tab, ødelæggelse eller uautoriseret adgang, 

Hvis du afbryder registreringsprocessen, vil dine personoplysninger ikke blive gemt. Vi vil slette dine personoplysninger direkte og uden yderligere behandling. Vi opbevarer muligvis visse oplysninger for at kunne dokumentere, at dine personoplysninger er blevet slettet og hvornår. 
Som beskrevet i afsnit 3.1.4. ovenfor, anvender Vi dine personoplysninger til at analysere din kundeadfærd, dvs. dine tidligere køb. Sådanne analyser af din kundeadfærd vil dog ikke have juridiske følger for dig og/eller på anden vis påvirke dig væsentlig. Oplysninger om hvordan du bruger Tjenesterne vil udelukkende blive anvendt til at skræddersy Vores salgsmateriale for dig, således at Vi kan tilbyde dig tjenester og produkter, som stemmer overens med dine behov og præferencer. Det eneste formål med denne profilering er derfor at skræddersy fordele og valgmuligheder for dig. Profilerede data vil ikke blive anvendt på andre måder og vil ikke blive delt med tredjeparter, som ikke udtrykkeligt er angivet i nærværende Privatlivspolitik eller medmindre, at Vi gør brug af disse tjenesteudbydere for at levere Vores Tjenester til dig. Vi sikrer, at analysen af din kundeadfærd ikke vil have nogen negative virkninger for dig. 


3.2.2 Konkret anvendelse

a) GEOLOKALISERING 


(i) Overordnet princip

Forudsat at Vi har fået dit udtrykkelige samtykke dertil, kan Vi indsamle og behandle oplysninger om din placering i vores shoppingcenter, medens du er verificeret på vores App med henblik på at måle hyppigheden af dine besøg og dine bevægelsesmønstre inden for vores shoppingcenter og/eller til at muliggøre levere lokationsrelaterede tjenester.
Geolokalisering vil alene finde anvendelse, hvis du har aktiveret yderligere tjenester/konkret funktion i indstillingerne for din Shoppingcenter App på din mobile enhed. Du kan til enhver tid deaktivere disse tjenester i indstillingerne. Du kan bruge Shoppingcenter App’en til at gøre dette. 

(ii) Hvordan Vi anvender oplysninger om din geolokalisering

For at kunne lokaliseres i shoppingcentret, skal du aktivere bluetooth-funktionen på din mobile enhed. Hvis du blot ønsker at se oversigtskortet og dine kontakters placering via lokationstjenesten, er det ikke nødvendigt at slå bluetooth-funktionen til. Vær opmærksom på, at Vi ikke lokaliserer dig uden for vores shoppingcenter, og vores lokationstjeneste ikke deler din placering uden for vores shoppingcenter. Placeringsfunktionen aktiveres alene af de master, som er installeret i shoppingcentret fællesarealer. 
Den maksimale opbevaringsperiode for oplysninger om geolokalisering er 2 måneder. 

Det kan ske, at Vi deler dine geolokaliseringsoplysninger med de modtagere, der er udspecificeret i ovenstående afsnit "Sådan deler og videregiver Vi dine personoplysninger" nedenfor (afsnit 4.1).

(iii) Hvordan du indstiller dine geolokaliserings præferencer på dine mobile enheder

Første gang du verificeres på Vores App, anmoder Vi om dit samtykke til at slå geolokalisering til på din mobilenhed. 
Hvis du accepterer geolokalisering på App’en, træder den i kraft med det samme og gælder for alle forbindelser på vores App og for alle fremtidige besøg i vores shoppingcenter. 
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt slå geolokalisering fra på din mobilenhed under dine mobilindstillinger.
 
b) ØVRIGE YDELSER

Vi har udviklet en række nye ydelser, som hedder Smart Park og In & Out for at forbedre din oplevelse, når du besøger vores shoppingcentre. 
Når du logger på din brugerkonto for at benytte tjenesten ”Smart Park”, behandler Vi personoplysninger for at anvende geolokalisering, som beskrevet i afsnit 4.2.2. (a), til at geolokalisere dit køretøj i vores shoppingcentrets parkeringsområder. Disse oplysninger bliver ikke behandlet til andre formål. Hvis du ikke logger på din brugerkonto, behandler Vi ingen personoplysninger. Hvis du logger på din brugerkonto, vil Vi behandle dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. 

Når du ønsker at gøre brug af tjenesten ”In & Out”, behandler Vi de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med din oprettelse af din brugerkonto. Især nummerpladen gør det muligt automatisk at åbne parkeringsbommene, når du kører ind eller ud af vores shoppingcentrets parkeringsområder.
Desuden kan Vi behandle dine personoplysninger ved brug af ydelserne ”Smart Park” og ”In & Out” for at informere dig om nye ydelser, som Vi måtte udvikle, og som kunne have din interesse.
Personoplysningerne deles og/eller gøres ikke tilgængelige for tredjemand eller anvendt til andre formål end de ovenfornævnte.

c) LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER 

Det kan forekomme, at Vi foreslår hypertekstlinks i Tjenesterne eller i de meddelelser, som du modtager fra Os, til hjemmesider tilhørende tredjeparter eller til internetkilder. Vi har ikke kontrol sådanne tredjeparts hjemmesider eller internetkilder og kan ikke gøres ansvarlige for tredjeparters beskyttelse af personoplysninger eller indholdet på deres hjemmeside. Du bedes læse tredjeparternes privatlivspolitik grundigt igennem for at forstå, hvordan disse indsamler og behandler dine personoplysninger. 


3.3 Databehandling inden for og uden for EØS 

Vi gør brug af tredjeparts tjenesteudbyder, som hjælper Os med at levere Tjenesterne til dig og til at behandle dine personoplysninger på Vores vegne. Sådanne tredjeparts tjenesteudbyder vil altid være underlagt sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser, der er i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning. Bemærk, at visse af disse tredjeparter kan befinde sig uden for EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) og derfor have adgang til og behandle dine personoplysninger derfra. I tilfælde af sådanne overførsler til lande uden for EØS, vil Vi indgå Standardkontrakter, som vedtaget af EU Kommissionen, med henblik på at sikre at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, når de tilgås og behandles derfra, eller at Vi/tredjeparten anvender andre godkendte metoder til behandling af personoplysninger uden for EØS, f.eks. anvendelse af bindende virksomhedsregler eller EU-US Privacy Shield-rammen. Du kan finde oplysninger om standardkontrakterne her. Du kan finde oplysninger om EU/US Privacy Shield her. Liste over Vores nuværende tredjeparts tjenesteudbyder, som behandler data på vores vegne er offentliggjort her. Listen opdateres løbende og indeholder selskabsnavn, adresse og konkret behandling udført af tjenesteudbyderen, hvis de har adgang til dine personoplysninger. 
Vi har indgået konkrete databehandleraftaler med hver de tjenesteudbydere, som er angivet ovenfor, og har påset deres generelle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Tjenesteudbyderne er udelukkende autoriseret til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, udelukkende på Vores vegne og i overensstemmelse med Vores instruktioner. Ved yderligere behandling, brug eller underdatabehandling kan personoplysninger ikke overføres til lande uden for EØS uden at Vi gøres opmærksom herpå.

Vi anvender de i vedhæftede dokument angivne [link] tjenesteudbyder til forskellige og i det følgende beskrevne formål: 


(i) Registrering: Hvis du registrerer dig loyalitetskortsprogrammet skriftligt via en registreringsblanket i vores Kundeservice, vil der være en værtsservice (“Værtinde”), som hjælper dig med udfyldning af registreringsblanketten. 

Vi anvender en tjenesteudbyder til administration af brugerkonto under registreringsprocessen (”Registreringskonto Administrator”), som vil sende dig en registreringsmail. Derfor skal du som minimum oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og e-mail adresse. Registreringskonto Administratoren vil sende dig en password og vil hoste dine passwordindstillinger.

(ii) CRM-Administration:
Vi anvender en tjenesteudbyder til CRM-Administration (“CRM-Administrator”). CRM-Administratoren vil have fuld adgang til de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med loyalitetskortsprogrammet eller i App’en. CRM-Administratoren vil kombinere andre oplysninger, som du har afgivet (f.eks. for Wi-Fi registrering) med dine datasæt. 

(iii) Analyse af kundeadfærd:
Vi anvender en tjenesteudbyder til analyse af din kundeadfærd (”Analyse-Administrator”) Analyse-Administratoren vil analysere din brugeradfærd på baggrund af dine indstillinger, dine personoplysninger og oplysninger om geolokalisering. (iv) E-mail: Vi anvender en tjenesteudbyder til afsendelse af skræddersyede e-mail (“E-Mail-Administrator”). Hvis du registrerer dig Vores Tjenester, vil du modtage en velkomst e-mail fra den Gruppe Dataansvarlige på vegne af den Lokal Dataansvarlige. 
På baggrund af en analyse af din kundeadfærd foretaget af Analyse-Administratoren vil du modtage skræddersyede e-mail og push-meddelelser, som afsendes af E-Mail-Administratoren på vegne af den Lokal Dataansvarlige. Derfor vil E-Mail-Administratoren have adgang til din e-mail adresse, fornavn og efternavn. 

(v) Dataopbevaring:
Vi anvender en ekstern udbyder til opbevaring af data (”Dataopbevarings-Administrator”). Dataopbevarings-Administratoren er ikke kontraktuel berettiget til at anvende dine personoplysninger på nogen måder. Vi anvender tjenesten til at opbevare CRM-databasen på en ekstern server.  

3.4 Note vedrørende RFID chips

For at du kan udnytte fordelene ved vores loyalitetsprogram, for eksempel at bruge visse tjenester, som Vi tilbyder, anvender Vi en RFID-chip, der er integreret i loyalitetskortet. Medlemmer af Loyalitetskortsprogrammet kan bruge RFID-chip til at registrere sig hos de deltagende indkøbscentre og bruge disses Tjenester.

RFID teknologi er baseret på chips, der overføres information via radiosignaler. Overførslen kan ikke identificeres eksternt. Chippen er integreret i loyalitetskortet. En læseenhed udsender radiosignaler via en forudindstillet frekvens, som hentes af RFID-chip. De data, der er lagret på chippen, sendes derefter til læserenheden.

RFID-chippen indeholder et Unikt Identifikationsnummer (UID), der adskiller sig fra medlemsnummeret. UID'er behandles udelukkende af Dataansvarlige . Oplysninger lagret på RFID-chippen, afslører ikke identiteten på kortindehaveren. For at medlemmerne kan bruge vores tjenester, sendes den UID, der er gemt på RFID-chip, til os. De anvendte tjenester matches i vores database og overføres til RFID-læseren ved hjælp af UID. Der overføres ikke andre personoplysninger. RFID-chippen kun til det ovenfornævnte formål.

Vi skal straks underrettes i tilfælde af tab eller ødelæggelse af medlemskortet eller chippen. Ved en sådan meddelelse vil Vi straks spære det medlemskabsnummer, der er gemt på RFID-chipen, til brug for Loyalitetskorts-programmet og udstede et nyt medlemskort med et nyt UID.


3.5 Oplysninger om stregkoder

For at du kan udnytte fordelene ved vores Loyalitetskorts-programmet, er loyalitetskortet udstyret med en stregkode. Stregkode scannes ved de deltagende butikker med henblik på bekræftelse, for eksempel for at kvalificere sig til rabatter. Lejerne på det respektive indkøbscenter kan på deres skærme se bekræftelsen på at loyalitetskortet er aktivt, og at visse fordele kan ydes. Ingen personoplysninger overføres til lejerne. 

Stregkodescanneren oplyser Os om, at loyalitetskortet er blevet brugt. Kombineret med scannerens placering, kan Vi identificere, hvor loyalitetskortet er blevet brugt. Vi modtager ikke yderligere oplysninger, fx hvilke produkter der er købt, hvilke priser er blevet betalt, eller hvilke rabatter der er blevet ydet.


3.6 Datasikkerhed

Vi prioriterer beskyttelse af dit privatlivs fred og af dine personoplysninger højt. Hvis du som registreret bruger modtager en password, skal du holde denne hemmelig, begrænse adgangen til din computer eller mobilenhed og logge af hver gang, du har brugt Tjenesterne. Du kan finde flere oplysninger om dit ansvar for sikring af egne personoplysninger under sektionen Vilkår for Brug her.
Vi vil iværksætte de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, navnlig tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personoplysninger. Bemærk dog, at dataoverførsler over internettet eller lagring af data ikke kan garanteres som værende 100 % sikkert. 

De Dataansvarlige har indgået databehandleraftale især med henblik at sikre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Fisketorvet er den dataansvarlige, der er ansvarlig for at overholde dine krav og over for hvem, du kan udøve de rettigheder du med hensyn til Vores behandling af dine personoplysninger. 


4. 
Overførsel og deling af personoplysninger (modtagere af personoplysninger)


4.1 Hvordan Vi deler og videregiver dine personoplysninger

Vi deler de personoplysninger, som Vi indsamler via Vores Tjenester, på følgende måder:


4.1.1 Deling med tredjeparter

Det kan ske, at Vi deler dine personoplysninger med følgende:

Selskaber som er tilknyttet same koncern som Os med henblik på at udvikle og teste nye tjenester og funktioner, 

Med samarbejdspartnere i Vores shoppingcentre på anonym vis, hvor det ikke længere er muligt at identificere dig med henblik på, at de kan levere reklamer, som de mener, kan være interessante for dig, 

Vores reklame og markedsføringssamarbejdspartnere på anonymiseret made, hvor det ikke længere er muligt at identificere dig, 

Vores tjenesteudbydere som beskrevet ovenfor i afsnit 4.3, 

For at imødekomme juridiske eller regulatoriske krav, retskendelser, stævninger eller juridiske processer, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning, videooptagelser til brug for kriminalitetsforebyggelse videregives personoplysninger til politiet, såfremt der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Enhver modtager, når personoplysninger er videregives i forbindelse et salg eller på anden vis overdragelse af hele eller dele af Vores aktiver til et andet selskab. 


4.1.2 Deling med tredjeparter efter dit ønske

Deling med andre brugere af vores Tjenester. Enhver oplysning eller indhold som frivilligt indsender via Vores App eller Vores hjemmeside Tjenester vil være tilgængelige for de brugere af Tjenesten, som du giver adgang til. Sådanne Tjenester giver dig mulighed for at dele alle eller dele af dit indhold og personoplysninger, på individuelt niveau, med brugere på din kontaktliste ved at ændre indstillinger for Tjenesten. 

Deling med sociale netværk. Hvis du vælger at tilgå Tjenesterne via din konto på et socialt medie (f.eks. Facebook, Google + eller Twitter), eller hvis du trykker på en af tilføjelsesknapperne eller links til sociale netværk (dvs. Facebooks "synes godt om"-knap eller Googles "+"-knap), som er tilgængelige via Tjenesterne, vil dit indhold og personoplysninger blive delt med de pågældende sociale medier. Du er indforstået med, at sådanne oplysninger kan blive offentliggjort på din konto på dit sociale medie. 

Du er indforstået med og indvilger i, at de sociale medier benytter dine personoplysninger, herunder oplysninger som deles med de sociale medier via tjenestene, er underlagt deres egne respektive retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred. Hvis du ikke ønsker, at de sociale medier indsamler oplysninger om dig, bør du i den sammenhæng eftergå det pågældende sociale medies Retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og/eller logge ud af det pågældende sociale medie, før du bruger vores Tjenester.

 

4.2 Overførsel i tilfælde af ejerskifte

Hvis Unibail-Rodamco Gruppen er involveret i en fusion, opkøb, opløsning eller salg af et indkøbscenter, hvor du er registreret som et loyalitetsprogrammedlem, forbeholder Vi rettem til at overføre dine personoplysninger. Du vil blive underrettet, hvis dine oplysninger overføres til en anden enhed som følge af en fusion, opkøb, opløsning eller salg af indkøbscenteret.


5. Opbevaringsperiode


Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, som du har givet til Os for disse formål og så længere du gør brug af Vores Tjenester.  Bemærk, at Vi automatisk vil slette eller blokere dine personoplysninger, såfremt du ikke har gjort brug af Vores Tjenester under Loyalitetskortsprogrammet i mere end fem år (beregnet fra Vores sidste kontakt med dig eller din seneste brug af Tjenesterne). 

De personoplysninger der behandles ved brug af Vores parkeringssystem opbevares indtil køretøjet forlader parkeringsanlægget (P-hus eller P-tag), hvorefter personoplysningerne slettes, medmindre der ikke er foretaget betaling for parkering i overensstemmelse med reglerne. I så fald bliver oplysningerne opbevaret til brug for at retskravet kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og slettes 90 dage efter sagen er afsluttet.

Videooptagelser til brug for kriminalitetsforebyggelse lagres sikkert og gennemgås og afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, f.eks. en hændelse, og alene for udvalgte personer. Videooptagelser slettes efter 30 dage, medmindre der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Videooptagelserne til brug for statisk anonymiseres indenfor 10 minutter


6. Dine rettigheder som datasubjekt

Hvis du udøver dine rettigheder i henhold til denne bestemmelse eller i henhold til gældende lovgivning, vil Vi videreformidle enhver rettelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling på baggrund af din anmodning til alle de modtagere til hvem dine personoplysninger er videregivet i overensstemmelse med afsnit 5 i nærværende Privatlivspolitik, medmindre en sådan videreformidling er umulig eller forudsætter en urimelig stor indsats. 

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder og/eller modtage alle relevante oplysninger, kontakt venligst DP.nordics@urw.com. Du kan blive bedt om nogle af de identifikationsoplysninger som du afgav ved registreringen. Dette sker med henblik på at sikre, at anmodning er sendt af dig. Vi vil bestræbe Os på at besvare din anmodning inden for en måned efter modtagelse af din anmodning, men forbeholder Os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Vi vil i så fald inden for en måned efter modtagelse af din anmodning meddele, om Vi har besluttet af forlænge perioden. 


6.1. Hvad du kan anmode om

I overensstemmelse med gældende lovgivning og som nærmere beskrevet nedenfor, har du ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller dataportabilitet (f.eks. at overføre dine personoplysninger til en anden udbyder) af dine personoplysninger, som Vi behandler, såvel som begære begrænsning af sådanne behandlinger. 


6.2. Berigtigelse af dine personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til berigtige de personoplysninger, som du har delt med Os. Via indstillingerne på din enhed, kan du opdatere dine kontooplysninger, ændre profilindstillinger, tilmelde/afmelde meddelelser fra Os, indstille dine delingspræferencer, herunder geolokaliseringsfunktioner. 
Bemærk venligst, at hvis du ønsker at begrænse eller ændre adgangen til eller deling af dine personoplysninger med et social netværk, skal du gøre dette via kontoindstillinger på det pågældende sociale netværk. 

Hvis du tilmelder dig Vores Tjenester skriftligt, kontakt da venligst de ovenfor (i afsnit 2) angivne Dataansvarlige skriftligt eller via e-mail for at berigtige dine personoplysninger. 


6.3. Rigtigheden af dine personoplysninger

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at du kan redigere og opdatere dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte Os med henblik på at få oplyst, om Vi stadig behandler dine personoplysninger. 

Hvis du opdager, at de personoplysninger, som Vi behandler om dig er ukorrekte eller ufuldstændige og du ikke selv er i stand til at opdatere disse oplysninger i overensstemmelse med afsnit 7.2. i nærværende Privatlivspolitik, kan du anmode Os om opdatering af disse oplysninger. Vi vil herefter bekræfte din identitet og opdatere dine personoplysninger. 


6.4. Sletning af dine personoplysninger 

Du kan til enhver tid anmode Os om at slette dine personoplysninger. Hvis du kontakter Os med en sådan anmodning, vil Vi slette dine personoplysninger uden ugrundet ophold, såfremt disse oplysninger ikke længere er nødvendige for levering af Tjenesten til dig. Vi vil ligeledes slette (og sikre databehandlernes sletning af) alle dine personoplysninger, såfremt du tilbagekalder dit samtykke eller Vi ved lov er forpligtet hertil. 


6.5. Begrænsning af behandling

Hvis du anmoder Os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. I tilfælde, hvor du bestrider rigtigheden, lovligheden eller Vores behov for at behandle dine personoplysninger, vil Vi begrænse behandlingen til det nødvendige minimum (opbevaring) og, hvis anvendelig, anvende dem i det omfang det er nødvendigt, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, til beskyttelse af andre datasubjekters eller selskabers rettigheder eller andre begrænsede formål, som hjemlet i gældende lovgivning. Såfremt begrænsningen ophæves og Vi fortsætter behandlingen af dine personoplysninger, vil Vi give dig meddelelse herom uden ugrundet ophold. 


6.6. Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring, kan du anmode om, at Vi stopper med at anvende dine personoplysninger til disse formål og Vi vil ophøre brugen af dine oplysninger til dette formål uden ugrundet ophold. I sådanne tilfælde, vil du ikke længere kunne nyde fordelene ved nogle af Vores Tjenester eller bestemte funktioner for hvilke en sådan behandling er nødvendig (dvs. modtagelse af (skræddersyede) reklamer og markedsføring). 

Hvis du kun tilbagekalder dit særskilte samtykke til modtagelse af kommercielle informationer, vil du ikke længere modtage kommercielle informationer fra tredjeparter ikke relateret til Loyalitetsprogramet. Bemærk, at du kun vil modtage kommercielle oplysninger om Loyalitetskortsprogrammet, herunder om arrangementer og tilbud fra Shoppingcentret, hvilket er en essentiel del af Loyalitetskortprogrammet. 


6.7. Indsigelse mod at modtage loyalitetsprogramoplysninger og tilbud

Hvis du ikke længere ønsker at modtage loyalitetsprogramoplysninger, kan du anmode om, at Vi ophører brugen af dine personoplysninger til disse formål og Vi vil gøre det uden ugrundet forsinkelse. I så fald vil du ikke længere kunne drage fordel af nogle af Vores Tjenester eller specifikke funktioner, som denne kategori af behandling er af afgørende betydning for.


6.8 Portabilitet af dine personoplysninger

Du har ret til at modtage dine personoplysninger og som du har indsendt til os. Hvis du sender en sådan anmodning til Os, vil Vi levere dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til dig uden ugrundet ophold. Hvis du anmoder herom, vil Vi videresende dine personoplysninger til en tredjepart (en anden dataansvarlig), som du selv angiver i din anmodning, medmindre en sådan anmodning vil krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder og hvor det er teknisk muligt. 


6.9. Tilbagekaldelse af dit samtykke

Hvis du ikke længere lønsker at modtage henvendelser, se venligst afsnit 6.6. og/eller 6.7. Hvis du ikke længere ønsker at være med i Loyalitetskortsprogrammet og/eller ikke ønsker at bruge Vores App, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at angiven nogen årsag hertil. Kontakt venligst de Dataansvarlige eller Databeskyttelsesrådgiveren via e-mail eller direkte ved information-/velkomstskranken. Vi vil herefter blokere dine personoplysninger mod yderligere behandling. Bemærk venligst, at din tilbagekaldelse af dit samtykke ikke vil påvirke lovligheden af Vores behandling af dine personoplysninger frem til tilbagekaldelsen

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at gøre brug af Loyalitetskortprogrammet eller dele af Tjenesterne, hvis du tilbagekalder dit samtykke. 
Du kan deaktivere øvrige tjeneste såsom “Smart Park” Og “In & Out” via App-indstillingerne. En særskilt tilbagekaldelse af samtykke er derfor ikke nødvendigt i disse tilfælde. 
Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller deaktiverer indstillingerne i App’en, vil de ikke tilbagekaldte tjenester fortsat kunne benyttes. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
E-mail dt@datatilsynet.dk7. Indsendelse af personoplysninger

Du indsender dine personoplysninger til Os på frivillig basis, hvilket du har givet samtykke til i forbindelse med registreringen og som del af kontraktuelle krav for at kunne gøre brug af Tjenesterne. Hvis du ikke indsender dine personoplysninger til Os, kan din adgang til og/eller brug af alle funktionerne i Tjenesterne være begrænset (såsom skræddersyede rabatter, valgmuligheder og præferencer). Ved at indsende dine personoplysninger til Os, kan du drage fordel af alle funktioner i Tjenesterne og tilpassede tilbud som Vi måtte sende til dig fra tid til anden såvel som at kunne hjælpe Os med at forbedre Vores Tjenester og foretage yderligere analyser af dine data som beskrevet i nærværende Privatlivspolitik. 


8. Automatiske individuelle afgørelser / profilering

Der træffes på nuværende tidspunkt ingen automatiske individuelle afgørelser eller foretages profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Vi vil dog sende dig konkrete tilbud på baggrund af dine individuelle personoplysninger og analyse af din brugeradfærd. 


9. Opdatering af Privatlivspolitikken


Vi kan ændre eller opdatere denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver ændring af denne Privatlivspolitik vil være gældende fra det tidspunkt, hvor denne gøres tilgængelig via Tjenesterne. Hvis Vi foretager ændringer, som mener, er væsentlige og forudsætter dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil Vi informere dig herom via Wi-Fi Tjenesten og om nødvendigt anmode om dit samtykke.