Det summer på tagtoppen

Vidste du at over 1.800 insektarter i Danmark er truede, fordi de mangler steder at leve og finde føde - og der bliver stadigvæk mindre vilde og naturvenlige miljøer, som kan tilbyde læ og føde.

På Fisketorvet vil vi gerne være med til at hjælpe naturen i byen - derfor har vi opstillet et insekthotel designet til at skabe et venligt miljø, hvor insekterne kan klare de kolde nætter og overvintre - så de fortsat kan hjælpe til med at fremme biodiversiteten.